Editační mód

Když už umíš pracovat s objekty nebude nějak težké naučit se ty objekty upravovat a k tomu právě slouží editační mód.

Do editačního módu se dostaneš kliknutím na toto tlačítko:

a vyber editační mód

krychle uprostřed se trochu změní, vypadá teď takto

krychle se zkládá z bodů (vertex), hran (edge), a plošek (face)

bod je ta žlutá tečka mezi dvěma body je hrana a mezi třemi nebo čtyřmi body je ploška.

Připomíná to geometrii ale ve 3D.

V editačním módu se používají stejné klávesové zkratky.

Body označuješ , když chceš označit více bodů tak Shift + ,

body se přesouvají překvapivě tlačítkem G, a když označíš více bodu tak je můžeš otáčet pomocí R.

Dá se ale označovat nejen body ale i hrany, to se přepíná na těchto tlačítkách:

toto najdeš na spodní liště 3D okna v pravo

to první je označování bodů, to druhé označování hran, třetí je označování plošek a čtvrté tlačítko je na něco jiného ale to si vysvětlíme za chvíli.

Označování hran vypadá takto:

Funguje to stejně jako u bodů

Když nasavíš označování plošek objeví se tam malé čtverečky a každý čtvereček představuje jednu plošku.

a to čtvrté tlačítko, když ho zaklikneš tak plošky nebudou průhledné:

Tady nahoře vidíš že mám označený bod který by ve skutečnosti neměl jít vidět.

a když zakliknu čtvrté tlačítko tak...

... čáry máry a bod je fuč.

Modelování

Tak a teď si zkudíme něco vymodelovat.

Označ 1 bod a stiskni CTRL + I stane se to že se označí všechny body kromě toho označeného říká se tomu invertovat výběr, teď stiskni Delete (nebo X) a potvrď - tím se ty body smazaly a zbyl nám jeden jediný