Seznámení s prostředím

Po spuštění se ti uprostřed oběví čtverec, no ono je to vlastně krychle, vidíš jen jednu stranu.

V prostoru se pohybuješ držením a pohybováním . Krychle se otočila a jde vidět že je to krychle.

To je otáčení pohledu a posouvání pohledu je SHIFT + Pohled přibližuješ a oddaluješ

Dál se v prostoru pohybuješ numerickou klávesnici, to je to co máš v pravo na klávesnici a vypadá to takto:

 

Stisknutím 5 se zapne perspektiva, to znamená že to co je vzadu je menší, ale při modelování doporučuji vypnout perspektivu, přesněji pak modeluješ.

V prostoru se taky otáčíš 2, 4, 6, 8 většinou jsou na těchto klávesách šipky takže je jasné kterým směrem se s tím pohybuje.

Znáš technické nákresy??? Tady zrovna jeden mám:

 

Tomu jak je to letadlo zepředu se říká nárys, zvrchu půdorys a z boku bokorys.

V blenderu je to taky

Nárys - 1

Bokorys - 3

Půdorys - 7

(na numeriské klávesnici)

Teď si ještě vysvětlíme ty šipky a barevné čáry a ten divný zaměřovač :)

Jsou tam 3 barevné čáry: červená je osa X, zelená je osa Y a modrá je osa Z

ty osy slouží k orientaci hlavně si zapamatuj že modrá osa směřuje nahoru.

Ty šipky na té krychli jso k přesouvání po osách klikni na třeba červenou šipku a pohybuješ krychlí po ose X

A ten divný zaměřovač není abys po někom střílel. Přesouváš ho kliknutím a na tom místě kde je se pak oběvují nové objekty a slouží i k jiným účelům, ale to si řeknem jindy.