Animace

Animace

Jak možná víte, v blenderu se dají vytvářet animace, dokonce celé filmy. Samotné animování není
vůbec složité. Ten panel nahoře si kousek posuňte dolů a klikněte ta ikonku i a vyberte takové hodinky.

Potom už stačí jen nastavovat, kam se má co pohnout. Dopředu a dozadu v čase se pohybujete
pomocí šipek. Vždy přejděte šipkami na snímek, kde se má objekt začít pohybovat (aktuální
snímek se vypisuje v levém dolním rohu okna 3D View) a nastavte, kde má v tu chvíli objekt být.
Potom přejděte na snímek, kdy má pohyb přestat a pomocí pohybu, otáčení a zvětšování objekt
upravte. Když potom budete přecházet mezi snímky od začátku ke konci, ukáže se vám celá
animace. Animace se renderují klávesami , ale musíte nejdřív nastavit formát souboru
na AVI v Buttons window, oddělení Render (F10).